TRACKING
HBL
MBL
FROM
TO
ETD
Dự kiến khởi hành
ATD
Khởi hành thực tế
ETA
Ngày đến dự kiến
ATA
Ngày đến thực tế
Cargo Status
Tình trạng hàng hóa

SEA DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

HO CHI MINH

  - Brand: 572 Le Quang Dinh Str, Ward 1, Go Vap Dist, HCMC, Vietnam

  - Head Office: G9, DCT8 Str, Tan Hung Thuan Ward, Dist 12, HCMC, Vietnam

HAI PHONG Brand: 78 Tran Hung Dao Str, Dong Hai 1 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City

Tel: (84-28) 7306 0077

Hotline: +84 902 620 898  

Email:   JACK@SEADRAGONLOGISTICS.COM   

or         SEADRAGONLOGISTICS@GMAIL.COM