MẪU CO FORM AHK VÀ CÁCH KHAI BÁO

Ngày 11/06/2019 - Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) có chính thức có được kí kết tại Jakarta gồm Hồng Kông và năm quốc gia thành viên ASEAN, cụ thể là Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam .

 

Theo AHKFTA, Hồng Kông và Singapore sẽ miễn thuế và sẽ ràng buộc thuế hải quan của hai nước ở mức 0 khi hiệp định có hiệu lực. Brunie, Malaysia, Philippines và Thái Lan sẽ loại bỏ thuế hải quan đối với 85% sản phẩm được giao dịch với Hồng Kông trong vòng mười năm và giảm thêm 10% số dòng thuế trong vòng 14 năm. Indonesia và Việt Nam sẽ loại bỏ thuế hải quan đối với 75% sản phẩm trong vòng mười năm và giảm thêm 10% dòng thuế trong vòng 14 năm. Trong khi đó, Campuchia, Lào và Myanmar sẽ loại bỏ thuế hải quan đối với 65% sản phẩm trong vòng 15 năm và giảm thêm 20% dòng thuế trong vòng 20 năm.

 

Để được hưởng ưu đãi về thuế quan, doanh nghiệp nhập khẩu phải trình cho cơ quan hải quan mẫu CO form AHK hợp lệ. Dưới đây, công ty Rồng Biển xin giới thiệu cách khai báo mẫu CO AHK tại Việt Nam.

 

Mẫu AHK phải được khai báo bằng tiếng Anh và in trên form mẫu có sẵn. Nội dung khai phải phù hợp các chứng từ xuất khẩu như vận đơn, hóa đơn thương mại và Biên bản kiểm tra xuất xứ của Tổ chức Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu (trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra), bảng kê khai nguyên vật liệu… và tờ khai xuất khẩu thông quan. Nội dung kê khai C/O mẫu AHK cụ thể như sau:

                           MẪU CO FORM AHK VÀ CÁCH KHAI BÁO

1. Ô số 1: Tên và địa chỉ người nước xuất hàng, bao gồm tên nước.

 

2. Ô số 2: Tên và địa chỉ người nước nhập hàng, bao gồm tên nước.

 

3. Ô trên cùng bên phải “Reference No.”: do cơ quan, tổ chức cấp C/O cấp. Số tham chiếu gồm 13 ký tự, chia làm 5 nhóm, chi tiết cách ghi như sau:

 

a) Nhóm 1: 02 ký tự "VN" (viết in hoa) là viết tắt của hai (02) chữ Việt Nam.

 

b) Nhóm 2: 02 ký tự (viết in hoa) là viết tắt tên nước nhập khẩu, quy định các chữ viết tắt như sau:

 

CN:

BN:

KH:

MY:

PH:

Trung Quốc

Bờ-ru-nây

Cam-pu-chia

Ma-lai-xi-a

Phi-líp-pin

TH:

LA:

ID:

MM:

SG:

Thái Lan

Lào

In-đô-nê-xi-a

Mi-an-ma

Xinh-ga-po

 

c) Nhóm 3: 02 ký tự biểu hiện năm cấp C/O;

 

d) Nhóm 4: 02 ký tự, thể hiện tên cơ quan, tổ chức cấp C/O theo danh sách được Bộ Công Thương ủy quyền;

 

đ) Nhóm 5: 05 ký tự, biểu hiện số thứ tự của C/O mẫu AHK.

 

e) Giữa các nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 có dấu gạch chéo "/"

 

4. Ô số 3: Ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải (nếu hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay thì ghi "By air", nếu gửi bằng đường biển thì ghi tên tàu) và tên cảng xếp hàng.

 

5. Ô số 4: Để trống. Sau khi nhập khẩu hàng hóa, cơ quan hải quan tại cảng hoặc địa điểm nhập khẩu sẽ đánh dấu thích hợp trước khi gửi lại cho cơ quan, tổ chức đã cấp C/O mẫu AHK này.

 

6. Ô số 5: Danh mục hàng hóa

 

7. Ô số 6: Ký hiệu và số hiệu của kiện hàng.

 

8. Ô số 7: Số kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng và mã HS ở cấp độ 6 số).

 

9. Ô số 8: Hướng dẫn cụ thể như sau:

 

Hàng hóa được sản xuất tại nước có tên đầu tiên ở Ô số 11 của C/O này gồm các trường hợp sau:

Điền vào Ô số 8

a) Hàng hóa có xuất xứ thuần túy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư này

WO

b) Hàng hóa được sản xuất tại một Nước thành viên chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ từ một hay nhiều Nước thành viên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này

PE

c) Hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu không có xuất xứ tại một Nước thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này

 

- Hàm lượng giá trị khu vực (RVC)

Ghi tỉ lệ phần trăm hàm lượng giá trị khu vực AHKFTA, chẳng hạn “40%”

- Chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số

CTH

d) Hàng hóa đáp ứng Quy tắc cụ thể mặt hàng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số …/2019/TT-BCT

PSR

 

10. Ô số 9: Trọng lượng cả bì hoặc trọng lượng tịnh của hàng hóa hoặc số lượng khác và trị giá FOB (chỉ áp dụng trong trường hợp áp dụng tiêu chí RVC).

 

11. Ô số 10: Số và ngày của hóa đơn thương mại.

 

12. Ô số 11:

 

a) Dòng thứ nhất ghi chữ "Viet Nam";

 

b) Dòng thứ hai ghi đầy đủ tên nước nhập khẩu;

 

c) Dòng thứ ba ghi địa điểm cấp, ngày tháng năm, và chữ ký của người được ủy quyền ký cấp.

 

13. Ô số 12: Cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu AHK ghi.

 

14. Ô số 13:

 

a) Trường hợp cấp sau theo quy định tại Điều 25 Thông tư này thì đánh dấu vào Ô "Issued Retroactively" bằng điện tử hay bằng tay với một số thông tin khác trên C/O mẫu AHK. Trường hợp không thể đánh dấu bằng điện tử hay bằng tay thì đóng dấu với dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”;

 

b) Trường hợp sản phẩm được gửi từ Nước thành viên xuất khẩu để tham gia triển lãm tại một Nước thành viên khác và được bán trong hoặc sau triển lãm tại Nước thành viên nhập khẩu theo quy định tại Điều 36 Thông tư này thì đánh dấu vào Ô "Exhibition". Tên và địa chỉ nơi diễn ra triển lãm ghi tại Ô số 2;

 

c) Trường hợp sản phẩm được cấp C/O giáp lưng theo quy định tại Điều 26 Thông tư này thì đánh dấu vào Ô "Movement Certificate". Trị giá trên Ô số 9 là trị giá hóa đơn của sản phẩm được xuất khẩu từ Nước thành viên trung gian, trị giá trên Ô số 9 chỉ cần ghi nếu áp dụng tiêu chí RVC. Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu AHK gốc, ngày cấp và số tham chiếu của C/O mẫu AHK gốc ghi tại Ô số 7;

 

d) Trường hợp hóa đơn do bên thứ ba phát hành theo quy định tại Điều 37 Thông tư này thì đánh dấu vào Ô "Third Party Invoicing". Số hóa đơn ghi tại Ô số 10. Tên và nước của công ty phát hành hóa đơn ghi tại Ô số 7.

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Mr.Long – 090 262 0898 để được giải đáp.

 

Nguồn: Bộ Công Thương

tags :
Câu hỏi liên quan
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHO HÀNG XUẤT KHẨU
Nhân dịp giải đáp thắc mắc cho khách hàng , công ty Rồng Biển xin gửi quy trình kiểm dịch thực vật cho mọi người tham khảo:
Xem thêm
QUY TRÌNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỦY HẢI SẢN TƯƠI SỐNG (TÔM HÙM ALASKA CANADA / CUA HOÀNG ĐẾ)
Hiện nay, tôm hùm Alaska Canada, cua hoàng đế là những món được ưa chuộng ở nhiều nhà hàng, các doanh nghiệp cũng bắt đầu tìm hiểu quy trình / thủ tục nhập khẩu tôm hùm, cua hoàng đế về Việt Nam để phân phối. Thủy sản khi nhập khẩu về Việt Nam có rất nhiều loại: thủy sản làm giống, thủy sản tươi sống, thủy sản đông lạnh, nhập sản xuất xuất khẩu,... Hôm nay công ty Rồng Biển gửi đến quý khách quy trình thủ tục nhập khẩu hải sản tươi sống nhé:
Xem thêm
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Là giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ khả năng xử lý vật thể (sản phẩm nông sản) theo tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu. Những trường hợp cần phải có giấy chứng nhận hàng nghề là khi doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đi các nước mà phải đảm bảo yêu cầu xử lý nông sản khỏi các dịch hại đặc biệt. (Ví dụ: như xông hơi khử trùng co măng tây / cà phê, xử lý hơi nước nóng, xử lý chanh/ chúc/ bưởi bằng thuốc rửa, …)
Xem thêm
NHỮNG THAY ĐỔI CỦA C/O FORM E THEO THÔNG TƯ 12/2019/TT-BCT TỪ NGÀY 30/7/2019
Từ ngày 30/07/2019, bộ công thương áp dụng mẫu C/O form E mới (quy tắc xuất xứ ACFTA) theo thông tư 12/2019/TT-BCT, cụ thể sẽ có những thay đổi như sau ...
Xem thêm
QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TRÁI CÂY VÀ NÔNG SẢN VÀO VIỆT NAM
Trong thời điểm chính phủ Việt Nam bắt đầu ký các hiệp định thương mại tự do với nhiều nước trên thế giới, cũng là thời điểm mở ra rất nhiều các cơ hội cho người dân Việt Nam. Nông dân Việt Nam có thị trường xuất khẩu nhiều hơn, và các công ty thương mại cũng có nhiều sự lựa chọn hơn để nhập khẩu trái cây về Việt Nam hơn.
Xem thêm
DANH SÁCH CÁC LOẠI NÔNG SẢN VÀ TRÁI CÂY ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
Ngày nay, Việt Nam đã tham gia và kí kết nhiều Hiệp định thương mại tự do, gần đây nhất là CPTPP và EVFTA, điều đó đồng nghĩa cơ hội kinh doanh cho các công ty nhập khẩu trái cây và nông sản của Việt Nam càng mở rộng...
Xem thêm
QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN
Hiện nay, việc xuất khẩu nông sản đang trong giai đoạn bùng nổ do chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao và nhiều thị trường thế giới đã chấp nhận nhập khẩu nông sản Việt. Vậy khi có trong tay sản phẩm nông sản tốt và thị trường nhập khẩu đang chào đón thì doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để xuất khẩu nông sản thuận lợi và đem về lợi nhuận cho công ty mình?
Xem thêm
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. CFS còn có một số tên gọi khác như CPP, FSC, Giấy phép lưu hành tự do, tuỳ theo sản phẩm mà sẽ do Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT cấp và quản lý.
Xem thêm
MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHO HÀNG GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU, CHẾ XUẤT
Báo cáo quyết toán được xem là bài toán đau đầu đối với nhân viên xuất nhập khẩu của các công ty gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất. Để hạn chế sai sót trong quá trình xây dựng bản báo cáo, mọi người cần lưu ý một số trường hợp sau đây:
Xem thêm
THỦ TỤC NHẬP KHẨU VÀ KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN (THỊT, TRỨNG, SỮA, THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NỘI TẠNG,…)
từ tháng 02/2019, cục thú y được phép thay thế kiểm tra chất lượng luôn cho 2 cục (cục chăn nuôi và tổng cục thủy sản) ...
Xem thêm
MẪU C/O FORM CPTPP VÀ CÁCH KÊ KHAI
Giải thích các thông tin trên C/O form CPTPP và hướng dẫn cách kê khai CO form CPTPP...
Xem thêm
QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ MÃ SỐ REX–TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU SANG CHÂU ÂU
Hiện nay, Liên minh châu Âu quy định đối với những lô hàng có trị giá dưới 6000 EURO thì nhà xuất khẩu có thể tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa của mình, đối với những lô hàng có giá trị trên 6000 EURO thì bắt buộc phải có mã số REX.
Xem thêm
CÁCH TRA CỨU MÃ CHƯƠNG DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU LẦN ĐẦU
Đối với một doanh nghiệp xuất nhập khẩu lần đầu, bạn sẽ gặp rất nhiều điều khó khăn về việc đóng thuế, như : thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, VAT, …
Xem thêm
NGHIỆP VỤ THAM VẤN GIÁ
Tham vấn giá là gì? Và tại sao phải tham vấn? Đây có lẽ là câu hỏi chắc chắn bạn sẽ gặp nếu làm trong một doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Xem thêm
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ONLINE C/O FORM E
Hiện tại, theo công văn số 4870/TCHQ-GSQL ngày 20/8/2018 và công văn số 5057/TCHQ-GSQL ngày 30/8/2018 của Tổng cục Hải quan, mẫu C/O form E hợp lệ phải được cấp bởi phòng cấp C/O Form E của CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) hoặc 1 trong 42 Phòng cấp của Hải quan Trung Quốc.
Xem thêm
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ: Đơn vị xác nhận Đơn đăng ký kiểm tra: Cục Viễn Thông ...
Xem thêm
TÌM HIỂU PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA
Phân tích hàng hóa : Là việc cơ quan hải quan phân tích mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định: Thành phần, cấu tạo, ...
Xem thêm
QUY TRÌNH CHIẾU XẠ HÀNG TRÁI CÂY ĐI MỸ (Thanh long / Chôm chôm / Nhãn / Vải / Vú sữa/ Xoài)
QUY TRÌNH CHIẾU XẠ HÀNG TRÁI CÂY ĐI MỸ (Thanh long / Chôm chôm / Nhãn / Vải / Vú sữa/ Xoài)
Xem thêm
CÁC CƠ QUAN CẤP C/O VÀ NHỮNG NƯỚC YÊU CẦU C/O
C/O là chữ viết tắt của Certificate of Origin, là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền ...
Xem thêm
THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÀNG THỦY SẢN
Nhân dịp giải đáp thắc mắc cho khách hàng, công ty Rồng Biển gửi Quy trình làm thủ tục nhập khẩu hàng thủy sản cho mọi người tham khảo:
Xem thêm

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ RỒNG BIỂN

VP  giao dịch: 572 đường Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

VP chính: G9 Đường DCT8, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh tại HẢI PHÒNG: 78 Đường bao Trần Hưng Đạo, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 028 7306 0077

   090 262 0898  

Email:   JACK@SEADRAGONLOGISTICS.COM

or         SEADRAGONLOGISTICS@GMAIL.COM

  

Web: dichvuthutuchaiquan.vn  ;   seadragonlogistics.com